Έγγραφο (ΣΟΕΔ) για διόρθωση του πλαισίου απονομής συντάξεων από μεταβίβαση σε τέκνα θανόντων γονέων

 Έγγραφο (ΣΟΕΔ) για διόρθωση του πλαισίου απονομής συντάξεων από μεταβίβαση σε τέκνα θανόντων γονέων

ΘΕΜΑ: Επιστολή του Σωματείου Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων (Σ.Ο.Ε.Δ.), με την οποία ζητά την αλλαγή του πλαισίου απονομής σύνταξης στα τέκνα θανόντων πριν την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, με το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Γεώργιο Καρασμάνη η με αρ. πρωτ. 10/12-9-2022 επιστολή του Σωματείου Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων (Σ.Ο.Ε.Δ.), σχετικά με το παραπάνω αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής: Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης θανάτου, στον επιζώντα
σύζυγο, στα προστατευόμενα τέκνα καθώς και στους λοιπούς δικαιοδόχους, καθορίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει κατά το χρόνο επέλευσης του θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις περιπτώσεις που ο θάνατος έχει επέλθει πριν τις 13.05.2016, η σύνταξη χορηγείται στα νόμιμα, νομιμοποιηθέντα,

2 αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά άγαμα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και παρατείνεται μέχρι την συμπλήρωση του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού (ακόμα και αν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή εκπονούν διδακτορική διατριβή) ή σε ΙΕΚ ή σε Κέντρα/ Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Οι ως άνω ηλικιακές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις αρχικές ρυθμίσεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016, ίσχυαν και για τα άγαμα τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων που αποβίωσαν μετά την 13.5.2016 και μέχρι 16.5.2019, δηλαδή μέχρι την τροποποίηση των ως άνω διατάξεων με τις ρυθμίσεις του άρθρου 19 του ν.4611/2019. Σημειώνεται ότι με τις τελευταίες αυτές ρυθμίσεις, αφενός προβλέφθηκε η παράταση καταβολής της σύνταξης στα άγαμα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως της φοίτησης ή μη σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή όπως και της εργασίας τους και αφετέρου η αναλογική εφαρμογή τους και για τις αποφάσεις συνταξιοδότησης που είχαν εκδοθεί κατ ́εφαρμογή του ν. 4387/2016, αλλά με έναρξη των σχετικών οικονομικών αποτελεσμάτων από την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου (17-5-2019).

Τροποποίηση πάντως του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου δεν αντιμετωπίζεται στην παρούσα φάση, δεδομένου ότι μια τέτοια ενέργεια πρέπει να συσχετισθεί με τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης θανάτου όχι μόνο στα τέκνα αλλά και στους λοιπούς δικαιοδόχους.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *